Daha çok s*ks beraberinde mutluluğu getirir mi? Sizce bilim ne diyor? – biliyomuydun.com

Daha çok s*ks beraberinde mutluluğu getirir mi? Sizce bilim ne diyor?

Sağlık 20 Şubat, 04:10'de eklendi

Konu s*ks olduğunda neredeyse okuduğunuz, duyduğunuz ya da izlediğiniz her şey daha çok s*ks yapmanın sizi daha mutlu edeceği öneriliyor.

Aslında bu doğru bir önerme çünkü s*ks yaptığımız zaman mutlu oluyorsak doğal olarak daha çok s*ks yaptığımız zaman daha mutlu olmamız gerekir; ancak bu noktada bilim insanları bizlere farklı bir şey öneriyorlar. Daha çok s*ks bize inandırıldığı üzere daha çok mutluluk sağlamıyor. Her ne kadar s*ks, ilişkide mutluluk ve tatmin için önemli rol oynasa da, daha çok yapılmasının mutluluğu getirdiği ifadesi aşağıdaki iki araştırmayla gerçeklikten uzaklaşıyor:

Daha çok s*ks daha çok mutluluk mu demek?

İlk araştırmamızda araştırmacılar çiftleri toplayarak ikişerli gruplara bölüyorlar. İlk grup nomaldekiyle aynı sıklıkta cinsel ilişkiye girerken, diğer gruptan ise normalin iki katı fazla cinsel ilişkiye girmeleri isteniyor. Burada amaçlanan s*ks ve mutluluğun arasında nedensel bir ilişkinin olup olmadığını gözlemek. Sonuçlar beklenenden farklı çıkıyor. S*ks ve mutluluk arasında negatif bir ilişki olduğu belirleniyor. Yani ‘normalin iki kat ilişkiye girmesi gereken’ ikinci gruptaki çiftlerin mutluluk oranı, ‘normal sıklıktaki’ birinci gruptan daha düşük çıkıyor.

İkinci araştırma ise daha güncel bir araştırma olup 25.000 Amerikalı üzerinde yapılmıştır. Bu kişilerden toplanan bilgiler ışığında geniş yelpazedeki deneyimleri, kişisel ve ailesel özellikleri, mutlulukları ve cinsel ilişkiye girme sıklıkları ele alınarak sonuçlar değerlendirilmiştir.

Elde edilen ilk sonuç eğer haftada bir cinsel ilişkiye giriyorsanız, daha çok s*ks yapmak sizi daha mutlu ettiği oluyor.

Haftada birden daha çok ilişkiye giren kişilerin mutluluk veya ilişkide tatmin duygularında bir artış gözlenmiyor. Dahası, araştırmacılar ilişkiye girme sıklığıyla kendini iyi hissetme ve ilişkide tatmin duygularında eğrisel bir ilişki fark ediyorlar. Bunun anlamı ise s*ks yapma sıklığı arttıkça iyilik ve ilişkide tatmin duygularında artış oluyor ancak bir noktadan sonra artış duruyor. Faklı çalışmalar ise yine aynı sonucu bize gösteriyor. Cinsel ilişki sıklığı azaldığı zaman ilişkide tatmin duygusu ve mutluluk oranı da düşüş gösteriyor. Tam tersi olarak da daha çok s*ks beraberinde daha çok mutluluk ve tatmin duygusunu getiriyor; ancak belli bir seviyeye kadar! Bu veriler bize daha çok ilişkiye girmenin insanın kendisini iyi hissetmesi üzerinde fazladan bir katkısı olmadığını gösteriyor.

Sonuçlara bakarak  medyada maruz kaldığımız ile bu durum nasıl taban tabana zıt olabilir ve daha önemlisi neden? Neden daha çok s*ks daha çok mutluluk sonucunu doğurmadı? Eğer ben haftada 1 yerine 7 kere ilişkiye giriyorsam neden mutlu değilim? Bu durumun birkaç açıklaması olabilir:

1. Uzun ilişkilerde s*ks yapma oranı haftada 1

Yapılan çok sayıdaki araştırmada değişkenlik göstermesine de genellikle uzun ilişkilerde çiftler haftada 1 kere ilişkiye giriyorlar. Bu durumda mutluluk seviyesinin artması, insanların başka insanlarla s*ks yaptığını hissetmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Aynı zamanda mutlulukla s*ksüel sosyal karşılaştırma ve mutluluk arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki de, insanların başka insanların daha çok s*ks yaptığını düşündüğü zaman mutsuz olduğudur. Diğer insanların kendiniz gibi olduğunu bilmek sizi kendinizi daha iyi hissettiriyor.

2. Para mutluluk getirmiyor

S*ks de olduğu gibi konu para olunca da aynı ilişki söz konusudur. Çok sayıda araştırma gösteriyor ki normalde para mutluluk getirir şeklinde bir düşünce hakim olmasına rağmen, yapılan araştırmada insanların bu yönde düşünmüyor. Temelde çok az para sahibi olmak mutsuzlukla eş değer, fakat çok fazla para kazanmakla mutluluk arasında doğrudan bir ilişki söz konusu değil.  Para konusunda temel seviyede ihtiyacın altında olması mutsuzluk getiriyor; ancak normalden çok para kazanmak size fazladan mutluluk getirmiyor.

3. Cinsel ilişki sıklığının belirleyicisi kişilik

Daha çok seks beraberinde mutluluğu getirir mi?
Cinsel davranışlar çiftlere özgüdür

İlişki konularında farklı değişkenlerle farklı açıklamalara da ulaşabiliriz. İkinci araştırmada belirttiğimiz üzere, araştırmacılar sadece romantik ilişki yaşayan kişiler üzerinde araştırma yaptılar. Bu noktada bekarlar veya farklı tarzda ilişki yaşayan insanlarda aynı araştırmalar farklı sonuçlar verebilir. Genç veya yaşlı kişilerde çok fazla fark olmamasına rağmen, konu cinsel ilişkiye girme sıklığı olduğunda kişilik özellikleri devreye giriyor.

Bütün bu değerlendirmeler sonucunda birkaç yargıya ulaşabiliriz. İlk olarak; açıkça görülüyor ki s*ks insanlar için önemlidir ve birçoğumuzun şüphesi olmamasına rağmen s*ks yapma sıklığı da en az s*ks kadar önemlidir. İkinci olarak; insanlar düşündüğümüz kadar sık ilişkiye girmiyorlar. Biz sadece daha çok sayıda olduğunu düşüyoruz. Üçüncü olarak da, bütün bunların yanında cinsel davranışlar kişilere ve çiftlere özgüdür. Sıklığı ne olursa olsun bilmemiz gereken, çiftlerin ilişkilerinde ve cinsel hayatlarında mutlu olmalarının temel sebebi cinsel davranışlarının birbirini tamamlamasıdır.

kaynakı: http://www.uplifers.com

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.