Devlet kapısını kendi evinin kapısı sanan, görevini yapan bizleri tehdit eden Sayın Cumhurbaşkanına cevabımızdır!