Seni ahlaklı yapan ne giydiğin ya da neye inandığın değildir, sadece vicdanındır.