Hem dindar(!), hem çağdaş(!) bir nesil yetiştirdik. Şükürler olsun…