Kuranda namaz kılmak oruç tutmak yoktur, cezası da yoktur!