Bale sevgisi hızla artıyor. 2020’de tüm okullarda. Sevgilerle