6 Aralık 2016 - Salı
Bilim ve felsefe ışığında yanıtlanması gereken 10 beyin yakan soru

Bilim ve felsefe ışığında yanıtlanması gereken 10 beyin yakan soru

Bilim ve medeniyet seviyesi yüksek olan ülkelerde insanların odaklandığı konular ve yanıtlama gereği duyduğu sorular bize göre oldukça farklılıklar gösteriyor.

Ülke olarak bizi ilgilendirmese de insanlığın yanıtlaması gereken soruları listeledik.

1. İnsanların klonlanmasına izin vermeli miyiz?

İnsanların klonlanmasına izin vermeli miyiz?  Bilim ve felsefe ışığında yanıtlanması gereken 10 beyin yakan soru 4039 0 1a17683be7a407ef656030b0e7b6b84d

1996 yılında klonlanan koyun Dolly’i klonlanmış ilk canlıydı. Geçen süre zarfında bilim insanları meyve sineğinden, deveye onlarca türü klonladılar.

Teorik olarak bir hayvanı klonlamak ile bir insanı klonlamak arasında çok fark olmasa da teknik olarak aşılması gereken sorunlar hâlâ mevcut.

Yine de asıl sorun, teknik sorunlar değil. Hukukî, etik ve toplumsal sorunlar. Bir insanı klonladığımızda bunun etkileri neler olacak? Bunu henüz bilmiyoruz…

2. DNA’mızı “süper insan” olacak biçimde değiştirmeli miyiz?

DNA'mızı "süper insan" olacak biçimde değiştirmeli miyiz?  Bilim ve felsefe ışığında yanıtlanması gereken 10 beyin yakan soru 4039 1 6ff86bf8b3b47e20cd6d630dd39b9008

Burada kast edilen, birtakım kalıtsal hastalıkların yok edilmesi değil. Bildiğimiz anlamda bizi insan yapan şeyleri değiştirmekten söz ediyoruz. Bizi çok daha güçlü, çok daha hızlı yapacak değişimlerden hatta başka canlıların genleri ile insan genlerinin bir araya getirilmesinden…

Söz gelimi, bizden çok daha güçlü bir bağışıklık sistemi olan bir canlının genleri bize aktarılsa? Ya da geceleri görmemizi sağlayan gözleri başka hayvan türlerinden alsak?

Nasıl bir dünya olurdu bir hayal edin…

3. Doğacak bebeklerimizi istediğimiz gibi tasarlamalı mıyız?

Doğacak bebeklerimizi istediğimiz gibi tasarlamalı mıyız?  Bilim ve felsefe ışığında yanıtlanması gereken 10 beyin yakan soru 4039 2 6ff86bf8b3b47e20cd6d630dd39b9008

Ebeveynler müstakbel çocuklarının gen dizilimine karar vermeli mi? Artık sahip olduğumuz teknoloji çocuklarımızın DNA’larını belirleme şansı veriyor. Yani, cinsiyetinden, fiziksel özelliklerine; zekâsından, karakter özelliklerine tamamen kendi istediğimiz gibi bir çocuk sahibi olabiliriz.

Ancak bunun sonu nereye varır? “Üstün ırk” ya da “yenilmez ordular” oluşturma gibi gayretlere girilir mi? Bunlar yanıtlanması gereken sorular…

4. İklim değişikliği sorununu nasıl çözmeliyiz?

İklim değişikliği sorununu nasıl çözmeliyiz?  Bilim ve felsefe ışığında yanıtlanması gereken 10 beyin yakan soru 4039 3 6ff86bf8b3b47e20cd6d630dd39b9008

Küresel iklim değişikliğinde, insan unsuru başlıca faktör. Sanayileşme, buna bağlı olarak hızla artan üretim ve tüketim, sera gazlarının salınımını neredeyse geri dönülemez noktaya kadar getirdi.

Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Şu ana kadar yaptığımızı yapıp yeni teknolojiler üreterek mi sorunun üstesinden gelmeye çalışacağız yoksa yaşam biçimimizi değiştirip doğa ile uyumlu yaşamaya mı başlayacağız?

5. İnsanları ölmeye zorlamalı mıyız?

İnsanları ölmeye zorlamalı mıyız?  Bilim ve felsefe ışığında yanıtlanması gereken 10 beyin yakan soru 4039 4 0eece3c4806349113072033dc27d0ba0

Bu nasıl bir soru?”, dediğinizi duyar gibiyim. Açıklayayım:

Dünyanın seçkin üniversitelerinde çalışan genetik bilimciler ve hekimler, önümüzdeki 30 yıllık süreçte yaşlanmaya ve hastalıklara bağlı ölümleri tamamen bitirebileceklerine inanıyorlar.

Bu şu demek: Trafik ya da uçak kazası (ya da diğer kazalar) geçirmezseniz veya cinayete kurban gitmezseniz ölmeyeceksiniz!

Bu durum da dünya üzerindeki nüfusun, artık gezegenin kaynaklarının yetmeyeceği oranda artacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla kimileri böylesi bir durumda belirli yaşın üzerindeki insanların ölüme zorlanması gerektiğini öne sürüyor.

6. Herkes küresel düzeyde asgarî gelire sahip olmalı mı?

Herkes küresel düzeyde asgarî gelire sahip olmalı mı?  Bilim ve felsefe ışığında yanıtlanması gereken 10 beyin yakan soru 4039 5 0eece3c4806349113072033dc27d0ba0

Fransız ekonomist Thomas Piketty “Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital” isimli ses getiren kitabında, zenginlerden “küresel gelir vergisi” alınması gerektiğini önerdi. Çünkü yazara göre, zengin ve yoksul arasındaki uçurum günden güne artmakta.

Dünyanın farklı coğrafyalarında birçok insanın son derece kısıtlı kaynaklarla geçinmeye çalıştığı hatta aç ve susuz kaldığı adaletsiz dünyamızda herkesin temel ihtiyaçlarını giderebileceği asgarî bir gelirinin olması gerekir mi?

7. Hayvan haklarını insan haklarıyla eşit duruma getirmeli miyiz?

Hayvan haklarını insan haklarıyla eşit duruma getirmeli miyiz?  Bilim ve felsefe ışığında yanıtlanması gereken 10 beyin yakan soru 4039 6 0eece3c4806349113072033dc27d0ba0

Bilimciler özellikle son dönemde hayvanların akla ve bilince sahip olduğunu, bu bakımdan insanlara oldukça benzediklerini, aradaki farkın bir nitelik değil, bir nicelik farkı olduğunu söylüyorlar. Bu da hayvan haklarını çok daha önemli bir hâle getiriyor.

Kimileri hayvanların hukukî açıdan tamamen insanlarla eşit muamele görmesi ve hayvanların deney ve ilaç testlerinde kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.

8. Yapay zekânın insan zekâsını aşacak şekilde gelişmesine izin vermeli miyiz?

Yapay zekânın insan zekâsını aşacak şekilde gelişmesine izin vermeli miyiz?  Bilim ve felsefe ışığında yanıtlanması gereken 10 beyin yakan soru 4039 7 fd3cbbfeb84b4c2bf184bbae06ababe7

Bilim insanları ve mühendisler harıl harıl yapay zekâ üzerine çalışmaya devam ediyor. Yapılan projeksiyonlara göre önümüzdeki 15-20 yılda devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacak.

Fakat insansı robotların aramıza karışması, toplumsal yapımızdan, ekonomimize pek çok olguyu derinden etkileyecek.

Öyle ki, eğer işler çığırından çıkarsa robotlar bütün ekonomik hayata egemen olabilir, insanlar kitlesel olarak işsiz kalabilir. Hatta yapay zekâ insanı köleleştirmeye ya da yok etmeye çalışabilir!

9. Yapay zekâyı tüzel kişi olarak tanımalı mıyız?

Yapay zekâyı tüzel kişi olarak tanımalı mıyız?  Bilim ve felsefe ışığında yanıtlanması gereken 10 beyin yakan soru 4039 8 fd3cbbfeb84b4c2bf184bbae06ababe7

“Ne demek bu?”, diye sorarsanız eğer, yapay zekâlı robotlara tıpkı hukuk önünde insanlar gibi muamele edilmesi anlamına geliyor.

Robotlar da bizim gibi haklara sahip olacaklar mı ya da sahip olmak isteyecekler mi? Bu durumda ne yapacağız?  Hakikaten çok çetrefil bir konu…

10. Hayvanların DNA’larına müdahale edip onları geliştirmeli miyiz?

Hayvanların DNA'larına müdahale edip onları geliştirmeli miyiz?  Bilim ve felsefe ışığında yanıtlanması gereken 10 beyin yakan soru 4039 9 80c4181e6e3da83cae577158a71db535

Genetik bilimi ve mühendisliğindeki gelişmelerden bahsettik. Artık insan soyu olarak elimizde muazzam bilimsel olanaklar var. Dolayısıyla hayvanları hem zihinsel hem de fiziksel olarak geliştirme olanağına sahibiz.

Düşünün köpeğinizle ya da kedinizle oturup muhabbet ediyorsunuz. Bilim kurgu filmi gibi değil mi?

Kaynak: http://www.pilliblog.com/