Büyük vurgun: At yarışları gelirleri KHK ile Türkiye Varlık Fonu’na devredildi

680 Sayılı OHAL Karanamesi ile at yarışları geliri Türkiye Varlık Fonuna devredildi.

Bugün yayımlanan 680 sayılı OHAL Kararnamesinde, at yarışı gelirlerinin ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na at yarışları düzenlemek amacıyla verilmiş olan taşınmazların, Türkiye Varlık Fonuna devredilmesine ilişkin bir madde de yer aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının at yarışları düzenlemesi ise yasaklanıyor.

At yarışları düzenleme yetkisi, 1953 yılında çıkarılan 6132 sayılı Yasayla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na tanınmıştı. Ancak Bakanlık bu yetkisini, bedelsiz olarak Türkiye Jokey Kulübüne devretmişti.

Sayıştay’ın 2015 yılı Denetim Raporunda; Türkiye Jokey Kulübünün at yarışlarından 2014 yılında 3,31 milyar lira, 2015 yılında ise 3,51 milyar lira gelir elde ettiği belirtiliyor ve Hazineye aktarılması gerekirken, kulübe verilmesi eleştiriliyordu.

Elde edilen gelirler bir yana, at yarışları için tahsis edilen taşınmazlar değeri hayli yüksek. Bu düzenlemeyle Varlık Fonuna milyarlarca lira tutarında kaynak aktarılması amaçlanıyor.

“Olağanüstü hal” ile hiçbir biçimde ilişki kurulamayacağı çok açık olan bu tür düzenlemelerin OHAL Kararnamesine konulması, Anayasaya ve Olağanüstü Hal Yasasına da aykırı.

Kararnamenin 77. Maddesiyle, 10.7.1953 günlü 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Yasaya eklenen madde şöyle:

“Yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, topluca 1/1/2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca kurulan Fona verilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar ile üzerlerindeki yapı ve tesisler, 49 yıl süre boyunca lisans sahibi Fonun kullanımına verilir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, lisans süresince yurt içinde at yarışları düzenleyemez, düzenletemez, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul edemez.

Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.”

haber.sol.org