Demek ki RedGalia’nın dediği doğruymuş gir çık, gir çık boş iş. Kadınlar neden s*ks sırasında ses çıkarıyor?

Kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, or*azma ulaştıran yöntemler arasında penetrasyon (gir çık işlemi) son sırada geliyor

Pek çok çift için kadınların s*ks sırasında çıkardıkları sesler oldukça tanıdık. S*ks sırasında çıkarılan sesler ile or*azm arasındaki ilişkiyi aydınlatabilmeyi hedefleyen araştırmacılar, bu seslerin or*azma bağlı istem dışı bir refleksten mi yoksa or*azmdan bağımsız olarak gelişen bir eylemden mi kaynaklandığı sorusuna yanıt aradı.

Men’s Health’de yer alan habere göre, bu sorunun aydınlatılabilmesi için, cinsel açıdan aktif , yaş ortalaması 21 olan 71 heteros*ksüel kadın üzerinde bir anket gerçekleştirildi. Anketlerin sonuçlarına göre, kadınlar or*azma nasıl ulaştıkları sorusunun yanıtı olarak ilk sırada mast*rbasyonu yerleştirdiler. İkinci olarak ise, partnerleri tarafından uyarılmaları yanıtını verdiler. Or*l s*ks, kadınların or*azma ulaşmasını sağlayan 3. seçenek olarak belirtilirken, kadınların or*azm olmasını sağlayan yollar arasında en alt sırada penetrasyon geldi. İlginç olan ise, kadınların en çok or*azm oldukları zamanın ön sevişme olması.

Peki sesler? Bu sesler çoğunlukla kadınlar or*azm olurken mi beliriveriyor?

Cevap şaşırtıcı olsa da “Hayır”. Araştırmacıların bulgularına göre kadınların çıkardıkları bu sesler, erkek or*azmı esnasında, çoğunlukla erkek boşalmadan hemen önce ya da erkeğin boşalması sırasında meydana geliyor. Yani, kadınların ses formundaki tepkileri, kontrol edilemez bir refleks değil; tam aksine, partnerinin davranışlarını manipüle etmek ve onun tatmin olmasını sağlamak itkisiyle bilinçli olarak veriliyor.

Çalışmanın sonuçlarına göre,  durumun farkında olsalar ya da olmasalar da kadınlar, s*ks sırasında kendi zevklerini ifade etmekten çok, partnerlerinin or*azm olmasına yardımcı olabilmek için ses çıkarıyorlar. Bu ise, s*kse dair bazı senaryoların toplumsal olarak yerleştirilmiş olduğunu, yani kafalarımızda cinsel ilişkinin idealize edilmiş bir formunun bulunduğunu ve kişilerin s*ks yaşamlarını bu toplumsal algılar etrafında şekillendirdiği yönündeki fikirleri haklı çıkarıyor.

Konu üzerine yapılan bir diğer çalışmada ise, hem kadınların hem de erkeklerin, partnerlerinin ideal ön sevişme ve ilişki sürelerine dair algılarının cinsiyetlere dair oluşturulmuş kalıplara, kendilerinin belirttiği bireysel cinsel arzulara oranla daha güçlü bir biçimde ilişkili olduğu belirtilmişti. Yani, cinsel ilişki sırasında kendi arzularını gerçekleştirme motivasyonu, halihazırda bulunmakta olan kalıplar söz konusu olduğunda geri plana itiliyor.

Kaynak: T24.com