Hadi gözümüz aydın. Türkiye cahillikte birinci oldu

Sonunda ülke olarak bir konuda birinci olmayı başardık. OECD raporuna göre cahillikte ve tembellikte diğer ülkeleri geride bıraktık.

OECD, Türkiye’de “çalışmayan ve eğitim/öğretim görmeyen” gençlerin ekonomiye üretime katılmamaktan kaynaklanan “maliyetinin” GSYH’nın yüzde 3.4’ü, yani yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu açıkladı. Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında çalışmayan ve okumayan gençler alanında,  yüzde 35 ile en yüksek orana sahip ülke olduğu belirtildi.

2014’te Türk gençliğinin yarısından fazlası lise eğitimini tamamlamamıştı, bu Meksika’dan sonra OECD’deki en yüksek oran.

Türkiye’de çalışmayan ve eğitim/öğretim görmeyen kadın oranı yüzde 46. OECD ortalamasında bu oran yüzde 18.

OECD’nin “Bir Bakışta Toplum” raporunda Türkiye ile ilgili diğer saptamalardan diğer bazı bölümler ise şöyle:

Rapora göre Türkiye’de altı kişiden biri yoksul, OECD ortalamasına göre ise her 10 kişiden birinin yoksul olduğu belirtiliyor.

Türkiye’de düşük bir kişilerarası güven düzeyi kaydedildi, diğerlerine güven duyduğunu söyleyen kişilerin payı yüzde 12 dolayında, oran OECD genelinin üçte biri.

Türkiye’deki yaşlıların sadece 68’i güvenebilecekleri akraba ya da arkadaşları bulunduğunu bildiriyor, OECD ise bu oran yüzde 87.

Kaynak: http://www.millibirlikhaber.com/turkiye-cahillikte-birinci-oldu.html/