Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü

Mustafa Kemal, milleti için yaptığı devrimlerde en önem verdiklerinden biri de eğitimdi. Bunu kendisi de her fırsatta dile getirmiş ve sözleriyle öğretmenlerin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar vurgulamıştı. Öğretmenlere düşen görevse her daim O’nun izinden yürümek.

1. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 38d04f3b0aaa4d856b3c0bd779a620205e1b5d56

2. Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s f6a5989d4d58e00025ffe8f4076a6d79401344df

3. Öğretmenler!… Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 2522bf9485a266d57ab7dee21c5cf2cb5642c289

4. Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 3c909593e8457fca29668dfba1eee12022f72939

5. Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 23ae8e6c8b6e56f2e3c977e7deb844fb7746c84a

6. Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 47cb50962b790e901352420471e3964ba94e7879

7. Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister.

Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s b0a4c0a013937b9a3019e56bcfc319cbd2e89665

8. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 6970537d720ca53372799aa47725c9e9fb1f9974

9. Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 78607c2599f27e1939d542f9ab5756e64cd4d58b

10. En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır.

En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s a926d82c857b96dc4b212029e676cca1d9706911

11. Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.

Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 0154a02fe90462bb7cbef46ca0ceb7eba9b1a3fd

12. En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 7d2531660c3199b69e93cb7d837d2823c06ebb75

13. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s a70474e5750707ee5acb82f3108bd18c5d8daab2

14. Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.

Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 24e4793451e23e17f52e729d9102ce076f3eb5fd

15. Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 7185fe7dd686feb1ca86911a3c7a6de4acd39ef1

16. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s d5a6bd8a27c2ab863e75a679610e08cc3eb80626

17. Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s b44154b914bf72d8cba2a479d2d0de646202717b

18. Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 6b0e0fe73909cb9dc3c65a476dabe133cb8e3a33

19. Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 86340dec7c703a1fd8bf79eed8e66d80204c6b50

20.

s-8c046f8a8b90ec9b6ce38645fa58b57e65097970 Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenlere Verdiği Değeri Gösteren 20 Sözü s 8c046f8a8b90ec9b6ce38645fa58b57e65097970

Kaynak: http://habermag.net/