Nasıl oluyor da insanlar artık bilime ilgi duymuyorlar?