Ulan hani marjinal bizdik. Humeyni – Risalesi, Tahrir el Vesile’den örnekler. Bademler okuyun tam sizlik. Valla bak!

Ulan hani marjinal bizdik. Humeyni – Risalesi, Tahrir el Vesile’den örnekler. Bademler okuyun tam sizlik. Valla bak!

1- Bir erkek, yaşı çok küçükte olsa bir kız çocuğu ile cinsi temasta bulunabilir. Fakat önden duhul etmemelidir. Arkadan yaklaşması uygundur. Eğer bu şekildeki bir cinsel temas sırasında kız çocuğu sakatlanırsa, erkek ömür boyu bu kızın bakımını üstlenmek zorundadır. Lakin bu kızı kendine yasal dört esinden biri olarak alamaz. Kız kardeşleriyle evlenmesinde mani yoktur. (Cilt 4,Dar-ul Elm, Kum. Iran, 1990)

2- Bir kızın aybaşı olması halinde hemen evlenmesi ve babasının evi yerine kocasının evine yerleşmesi daha iyidir. Kızlarını böyle erken yasta evlendiren babaların yeri cennettir. ( Cilt 4, Dar-ul Elm, Kum. Iran, 1990, Kaynak Homa)

3- Bir erkek, koyun, inek deve gibi hayvanlarla cinsi temasta bulunabilir. Fakat orgazm olduktan sonra hayvanı öldürmelidir. Öldürdüğü hayvanın etini kendi köyünde satamaz. Mamafih, komsu köylerde satmasında vebal yoktur. (Cilt 4, Dar-ul Elm, Kum. Iran, 1990 )

4- Eğer bir erkek, bir inekle, bir koyunla veya bir deveyle arkadan cinsi temasta bulunmuş ise, bu hayvanin sidigi ve salyası mundar olur. Hatta sütü dahi mundar olur. Hayvan en kısa zamanda kesilmeli veya yakılmalıdır. (Küçük Yeşil Kitap: Ayetullah Humeyni’nin vaazları, sayfa 47 )

5- Şunlar mundardır: Sidik, dışkı, sp*rm, gayri Müslim kadın ve erkekler, dışkısını yiyen devenin sütü (Küçük Yeşil Kitap, 175)

6- Şarap ve sarhoş edici içecekler pis, haram ancak afyon değildir. (Esrarkeşlik serbest )

7- Bir baba veya baba tarafından dede yokluğundan dolayı varlığını veya yaşadığını bilmediği veya öldüğünü bildiği bir kızı veya torunu ile evlenirse bu öğrenildiğinde evlilik tamamen geçersiz olur, iptal edilmelidir.

8- Sütten kesilme yaşında olan genç bir kızdan bir yetişkin erkek hoşlanırsa kalçalarının arasından cinsel organını sokar veya öperse YASAK DEĞİLDİR! (Küçük Yeşil Kitap)

9- Bakire genç kızların her hangi bir suçtan dolayı idam edilmeden önce ”tecavüz edilerek cennete girmelerinin engellenmesini” emretmiştir.

10- Kirli olan 11 şey vardır; Sidik, bok, sperm, kemik, kan, köpek, domuz, Müslüman olmayan kadın ve erkekler, şarap, bira ve bok yiyebilen devenin teri”.

11- Ölmüş hayvanların kılları, kemikleri ve dişleri, hayvanlardan olan köpek gelip onları kirletmedikçe temizdir.

12- Bir kadın iki şekilde bir erkeğe ait olur; sürekli evlilik ve geçici evlilik. Resmiyette, evliliğin süresi belirtilmelidir; sonradan, örneğin bir günlük, bir saatlik, bir yıllık veya daha fazla süre belirtilmelidir.

Evlilik, sürekli veya geçici olsun, tarafların temsilcileri önünde konuşulup anlaşılmalı, resmi bir form ile mühürlenmelidir.. (Burada belirtilen “geçici evlilik maddesindeki” bir saatlik, bir günlük, bir haftalık, bir aylık süre gerçekten dini amacı aşmaktadır. Bu “imamın nikah kıymasıyla” devletin bu hizmetten kazanç elde ettiği apaçık bir fuhuş, pez*venkliktir. Başka açıklaması yoktur!)

13- İkinci derece (hala, teyze, amca, dayı ve çocukları) akrabalar, kaynana ile ve eşlerinin anne ve çocuklarıyla ilişki serbest. ( Sayfa 55 )

14- Bir adam, teyzesi veya halası ile zina işlemişse, onun kızı ile evlenmemelidir. Bu onun birinci derece yeğeni demektir. Bir adam, birinci derece yeğeniyle evliyse ve onun annesi ile zina etmişse, bu münasebetle evlilik iptal edilmez.

15- Bir adam hala/teyze/yengesinden başka bir kadınla zina etmişse, onun kızı ile evlenmemesi önemle salık verilmelidir.

16- Bir adam, bir kadınla evlenir, karı koca ilişkisine girer ve sonra onun anasıyla zina ederse , bu münasebetle evlilik iptal edilmez.

17- Müslüman bir kadın, Müslüman olmayan adamla evlenemez; Müslüman bir adam devam eden bir evliliği varken yabancı bir kadınla evlenebilir fakat geçici olarak Hristiyan veya Yahudi bir kadınla evlenebilir.

18- Bir adam, dokuzuncu yaş gününden önce bir kız ile evlenirse, bu onda travma yaratırsa evliliği tekrarlamaya hakkı yoktur. (Aile içi ensest homos*ksüellik serbest; Baba, oğul, kayın peder, dede, torun yok bir sorun! Girsin çıksın kalbini bozma sen, aynen devam!)

19- Eğer, bir adam, oğlu, erkek kardeşi veya evlendikten sonra eşinin babası ile homoseksüel ilişkiye girerse evlilik geçerlidir.

20- Gayrimüslim kadın ve çocukları koruma yok. Aynı maddenin devamı; Yahudi veya Hristiyan kadınların ellerine ve yüzlerine hoşlanma kastı olmaksızın veya tahrik nedeniyle bakmak hoş görülebilir. (Sayfa 58 )

21- Bir kadın, vücudunu ve saçlarını erkeklerin bakışlarından gizlemelidir. Cinsel hazla bakmasından şüphelenerek, reşit olmamış erkek çocukların bakışlarından bile gizlenmesi önemle tavsiye edilir.
(hem saklan hem herkesle herşeyi yap. Güzel kafa!)

22- Cinsel birleşmede p*nis v*jinaya sünnet halkasına kadar girse, boşalma olmasa da oruç bozulur.

23- P*nis, derince olarak v*jinaya girse ve boşalma olmasa ORUÇ BOZULMAZ. ( Buda orucu bozmuyorsa artık Yuh !!! )

Medeni hukuk diye yazdığı ve Allah’a mal ettiği baba oğul, dede torun eş cinselliğine, kayın valide, baldız, amca dayı, hala teyze ve çocuklarıyla evliliğe, zinaya, sütten kesilmiş çocuklarla cinsel ilişkiye izin veren bir din. din olamaz. Böyle bir tanrıyı da dinini de imamını da ret etmeyen insan olamaz.!!

Alıntıdır –